Økologi

Udbringning af nyttedyr i vinterraps

I et treårigt projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man med hjælp fra nyttedyr kan komme skadedyr til livs i økologisk vinterraps og hestebønner.

I samarbejde med to økologiske landbrug demonstreres de forskellige grene af projektet. I denne video demonstreres udbringning af rovbiller, der vurderes at have potentiale til at regulere bestanden af rapsjordlopper. Udbringningen sker med droneteknologi udviklet af firmaet Ecobotix.

Både skadedyr og nyttedyr monitoreres i marken via censorer udviklet af virksomheden Faunaphotonics.