Økologi

Lattergasmålinger kan være med til at afgøre, hvordan du skal nedmulde efterafgrøder i fremtiden

23. november 2020 planteavl
Lattergasudledning fra markerne udgør 33% af landbrugets klimapåvirkning. Samtidig er det uheldigt, at kvælstoffet forsvinder fra jorden som lattergas, når de økologiske landmænd har brug for mere kvælstof til deres afgrøder. Derfor er SEGES Økologi Innovation i gang med at undersøge, om udledningen af lattergas bliver mindre, hvis man f.eks. fræser kløvergræsset eller efterafgrøden inden den nedpløjes.