Planter

Planter

Fra gamle drænkort til digital kort på en app

660 views 16. april 2019

Morten Linnemann Madsen fra LandboThy hjælper landmændene med at digitalisere drænene ud fra...

Planter

Glad for digitale drænkort

1.084 views 16. april 2019

Glad for digitale drænkort Landmand Thomas Graugaard fra Thyholm har valgt at få sine gamle...

Planter

Dræning på Løvenholt Gods

2.590 views 25. september 2018

Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse...

Planter

Hvordan bor rødderne?

996 views 12. september 2018

Under drænarbejdet er der ofte en enestående chance for at kigge ned i jordlagene. Jordens farve...