Planter

Planter

Ny scanningsteknologi kan gøre det nemmere at...

51 views 17. november 2023

Ny teknologi - såkaldt Lidar-mapping - kan hjælpe os til at få en mere fuldendt forståelse af...

Planter

Vandmættede marker: Ny teknologi kan blive en...

289 views 16. november 2023

Med stigende nedbørsmængder og mere vandmættede marker er det i høj grad vigtigt, at landmand og...

Planter

Biochar: Mod nye muligheder og udfordringer

303 views 13. september 2022

Hvordan kan vi i fremtiden anvende biochar på markerne, så effekten og klimaregnskabet bliver...

Planter

Varde Kommune i front med udtagning af...

359 views 16. maj 2022

100.000 hektar lavbundsjord skal tages ud af drift. Det står i landbrugsaftalen, men selv om det...

Planter

Et virkemiddel som batter for klimaet

179 views 12. maj 2022

Udtagning af lavbundsjorde af de mest effektive virkemidler til at nedbringe emissionen af...

Planter

Henrik er tilfreds med økonomien ved udtagning

111 views 12. maj 2022

Henrik er fuld tilfreds med økonomien ved udtagning Til efteråret afbryder Henrik Bertelsen dræn...

Planter

Nytænkning skal forbedre vandmiljøet i Odense...

157 views 28. januar 2022

På Fyn har landbruget taget initiativ til et partnerskab, som tæller 15 virksomheder og...

Planter

Lokalt samarbejde baner vej for det gode vandmiljø

302 views 25. januar 2022

I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet, og lodsejerne involveres i...

Planter

Nedvisningsforsøg: Alternativ til Reglone

326 views 23. december 2021

Vi kigger her på resultaterne af vores nedvisningsforsøg i spinat på Fyn, hvor vi tester...

Planter

Et mere klart syn ned på undergrunden

97 views 15. december 2021

SEGES arbejder med, at både landmandens interesser og grundvandsbeskyttelsen sikres. I den...

Planter

Grundvandbeskyttelse med naturprojekt

193 views 14. december 2021

Hvordan kan du kombinere grundvandsbeskyttelse med naturtiltag på din bedrift? Det giver Rikke...