Planter

Planter

Biochar: Mod nye muligheder og udfordringer

248 views 13. september 2022

Hvordan kan vi i fremtiden anvende biochar på markerne, så effekten og klimaregnskabet bliver...

Planter

Varde Kommune i front med udtagning af...

332 views 16. maj 2022

100.000 hektar lavbundsjord skal tages ud af drift. Det står i landbrugsaftalen, men selv om det...

Planter

Et virkemiddel som batter for klimaet

156 views 12. maj 2022

Udtagning af lavbundsjorde af de mest effektive virkemidler til at nedbringe emissionen af...

Planter

Henrik er tilfreds med økonomien ved udtagning

91 views 12. maj 2022

Henrik er fuld tilfreds med økonomien ved udtagning Til efteråret afbryder Henrik Bertelsen dræn...

Planter

Nytænkning skal forbedre vandmiljøet i Odense...

145 views 28. januar 2022

På Fyn har landbruget taget initiativ til et partnerskab, som tæller 15 virksomheder og...

Planter

Lokalt samarbejde baner vej for det gode vandmiljø

294 views 25. januar 2022

I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet, og lodsejerne involveres i...

Planter

Nedvisningsforsøg: Alternativ til Reglone

301 views 23. december 2021

Vi kigger her på resultaterne af vores nedvisningsforsøg i spinat på Fyn, hvor vi tester...

Planter

Et mere klart syn ned på undergrunden

90 views 15. december 2021

SEGES arbejder med, at både landmandens interesser og grundvandsbeskyttelsen sikres. I den...

Planter

Grundvandbeskyttelse med naturprojekt

187 views 14. december 2021

Hvordan kan du kombinere grundvandsbeskyttelse med naturtiltag på din bedrift? Det giver Rikke...

Planter

Landbrug ved Kollerup: sådan kom vi i mål med...

359 views 7. december 2021

I udkanten af Hadsten giver en vandløbsrestaurering af Lilleåen og genetablering af Kollerup Enge...

Planter

Sådan forløber et dræneringsprojekt

874 views 5. november 2021

Tag med til Roslev i Nordjylland, hvor vi møder landmand Steen Jensen og dræn-entreprenør Bugge...