Tagget med miljø-og-klima

Planter

Nedvisningsforsøg: Alternativ til Reglone

106 views 23. december 2021

Vi kigger her på resultaterne af vores nedvisningsforsøg i spinat på Fyn, hvor vi tester...

Planter

Et mere klart syn ned på undergrunden

40 views 15. december 2021

SEGES arbejder med, at både landmandens interesser og grundvandsbeskyttelsen sikres. I den...

Planter

Grundvandbeskyttelse med naturprojekt

85 views 14. december 2021

Hvordan kan du kombinere grundvandsbeskyttelse med naturtiltag på din bedrift? Det giver Rikke...

Planter

Landbrug ved Kollerup: sådan kom vi i mål med...

133 views 7. december 2021

I udkanten af Hadsten giver en vandløbsrestaurering af Lilleåen og genetablering af Kollerup Enge...

Planter

Sådan forløber et dræneringsprojekt

755 views 5. november 2021

Tag med til Roslev i Nordjylland, hvor vi møder landmand Steen Jensen og dræn-entreprenør Bugge...

Planter

Vær opmærksom på disse ting, når du dræner

1.410 views 5. november 2021

Her fortæller dræn-entreprenør Bugge Ericsson, hvorfor du skal være opmærksom på eksisterende...

Planter

Biokul - forsøgsarbejdet er i gang

389 views 6. oktober 2021

I Landsforsøgene udføres der forsøg med biokul (biochar). Der udspredes fra 2,5-20 t pr. ha, og...

Planter

Kan vi dyrke på de udtagne landbundjorde til...

376 views 8. juli 2021

Vi står for at udtage og genoversvømme en del af de kulstofrige landbrugsjorde, men på nogle af...

Planter

Vandudskiftningen i fjorde spiller stor rolle...

1.045 views 8. juni 2021

Læs mere på LandbrugsInfo Fjordenes vandudskiftning betyder, at de store afstrømninger af...

Unlisted

Det kan designergylle gøre for landmanden og...

260 views 14. december 2020

Niels Gylsen, teamleder for plante og miljø hos Vestjysk, fortæller her, hvordan Vestjysk, SEGES...

Planter

Designergylle: Vi ser helt nye muligheder

237 views 14. december 2020

- for landmanden er der den fordel, at han kan mindske sit indkøb af handelsgødning med optimeret...

Planter

Placeret gylle til majs: Nu ser vi resultater

362 views 10. december 2020

Kan man få samme høje udbytte med placeret gylle, som ved traditionelt nedfældet gylle? Det...