Tagget med miljø-og-klima

Planter

Biokul - forsøgsarbejdet er i gang

276 views 6. oktober 2021

I Landsforsøgene udføres der forsøg med biokul (biochar). Der udspredes fra 2,5-20 t pr. ha, og...

Planter

Kan vi dyrke på de udtagne landbundjorde til...

276 views 8. juli 2021

Vi står for at udtage og genoversvømme en del af de kulstofrige landbrugsjorde, men på nogle af...

Planter

Vandudskiftningen i fjorde spiller stor rolle...

977 views 8. juni 2021

Læs mere på LandbrugsInfo Fjordenes vandudskiftning betyder, at de store afstrømninger af...

Planter

Det kan designergylle gøre for landmanden og...

224 views 14. december 2020

Niels Gylsen, teamleder for plante og miljø hos Vestjysk, fortæller her, hvordan Vestjysk, SEGES...

Planter

Designergylle: Vi ser helt nye muligheder

201 views 14. december 2020

- for landmanden er der den fordel, at han kan mindske sit indkøb af handelsgødning med optimeret...

Planter

Placeret gylle til majs: Nu ser vi resultater

309 views 10. december 2020

Kan man få samme høje udbytte med placeret gylle, som ved traditionelt nedfældet gylle? Det...

Planter

Gert Pedersens matriceminivådområde

138 views 8. december 2020

Gert har valgt at bygge et matrice-minivådområde. Anlægget fylder kun 0,16 ha og renser...

Planter

Lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

258 views 23. november 2020

Lodsejere med jord i As Vig ved Juelsminde var mødt talstærkt op for at høre om multifunktionel...

Planter

Multifunktionel jordfordeling trin for trin

956 views 23. oktober 2020

Niels er træt af vandlidende marker. Han kontakter sin rådgivningsvirksomhed og sætter dermed...

Planter

Multifunktionel jordfordeling ved Juelsminde

415 views 14. oktober 2020

Ole og Bent håber begge, der kommer gang i multifunktionel jordfordeling ved As Vig.

Planter

Stor indsats for insekterne i Billund Kommune

1.050 views 13. september 2020

I Billund kommune er et pilotprojekt vokset til 100 km insektvenlige grøftekanter. Mød biolog...

Planter

Højere udbytte med gradueret svampebekæmpelse

182 views 20. august 2020

At få den bedst mulige udnyttelse af planteværnsmidler er en kerneopgave for den danske...