Tagget med vandmiljø

Planter

Stærkt fynsk samarbejde om hotspot-analyse

143 views 20. marts 2023

Ved Egensedybet i Odense Fjord oplandet er de lokale landmænd og Danmarks Naturfredningsforening...

Unlisted

Jon C. Svendsen om projektet BARREEF

93 views 20. oktober 2022

I projektet BARREEF, som er støttet af Velux Fonden og Vattenfall, udlægges 4000 m3 sten som...

Planter

Nytænkning skal forbedre vandmiljøet i Odense...

144 views 28. januar 2022

På Fyn har landbruget taget initiativ til et partnerskab, som tæller 15 virksomheder og...

Planter

Lokalt samarbejde baner vej for det gode vandmiljø

294 views 25. januar 2022

I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet, og lodsejerne involveres i...

Planter

Vandudskiftningen i fjorde spiller stor rolle...

1.224 views 8. juni 2021

Læs mere på LandbrugsInfo Fjordenes vandudskiftning betyder, at de store afstrømninger af...

Planter

Faktatjek på Ringkøbing Fjord

283 views 18. september 2015

Har Ringkøbing Fjord det skidt?. Vi dykker ned og finder svaret.

Planter

Ålegræs

180 views 17. september 2015

This video is about Ålegræs