Tagget med kvælstof

Planter

Unødvendig skepsis omkring minivådområder

68 views 29. august 2023

Udtagningskonsulenter som Børge Olesen Nielsen har styr på det hele, når de hjælper lodsejere med...

Planter

Stærkt fynsk samarbejde om hotspot-analyse

161 views 20. marts 2023

Ved Egensedybet i Odense Fjord oplandet er de lokale landmænd og Danmarks Naturfredningsforening...

Planter

Kvælstofudvaskning: Nu har vi unikke data

482 views 7. november 2022

Siden 2015 har SEGES Innovation og vores samarbejdspartnere gennemført forsøg, hvor vi med...

Unlisted

Optimering af minivådområde

731 views 12. marts 2021

Seniorforsker Carl Christian Hoffmann fra Aarhus Universitet forklarer her, hvordan han har...

Planter

Minivådområde hos Ole Frederiksen

752 views 9. marts 2021

Ole Frederiksen er planteavler ved Bredsten og har i løbet af et par måneder fra slut 2020 til...

Unlisted

Kvælstofgødning: Hvor bliver det af?

400 views 3. marts 2021

I denne video kan du se, hvad der sker med den kvælstofgødning, du tilfører din mark En del af...

Planter

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?

473 views 8. oktober 2019

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen? At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til...

Planter

HVOR I MARKEN ER KVÆLSTOFRESPONSEN STØRST ?

714 views 1. maj 2019

Meget af det arbejde, vi laver i SEGES, fokusere direkte på at optimere udbyttet i marken...