Planter

Planter

Kan vi dyrke klimavenligt på de udtagne...

95 views 8. juli 2021

Vi står for at udtage og genoversvømme en del af de kulstofrige landbrugsjorde, men på nogle af...

Webinars

Ordet er frit: Få svar på dine spørgsmål om...

156 views 10. maj 2021

Har du spørgsmål om klimakreditter, CO2-certifikater eller bionaturgascertifikater? Så send...

Webinars

WEBINAR: Bliv klog på klimakreditter,...

556 views 12. april 2021

I dette webinar gør vi status over området og gennemgår de forskellige begreber,...

Planter

Klimavenlig dyrkning af lavbundsjord

226 views 4. august 2020

For at modvirke udledning af klimagasser fra lavbundsjorde kan de sættes under vand, og dermed er...

Planter

Sådan måles udslip af drivhusgasser

332 views 8. juli 2020

Se, hvordan man måler udslippet af klimagasser Alle taler om dem, men ingen kan se dem. På...

Planter

Multifunktionel jordfordeling ved Tim i...

448 views 6. juli 2020

Henks lavbundsjorde ned til Tim Å belaster klimaregnskabet. Der er en af grundene til at han...

Planter

Ny produktion i Store Vildmose

1.621 views 24. juni 2020

Nu undersøges det om dunhammere og andre sumpplanter kan dyrkes på arealer, der tidligere har...

Planter

Genopretning af højmose

275 views 24. juni 2020

I Store Vildmose genopretter man højmosen. Højmosen og de dyrkede marker ligger side om side, og...

Planter

Landbrugets klimapåvirkning

542 views 22. januar 2020

Bliv klogere på landbrugets klimapåvirkning og de virkemidler, som kan reducere emissionen af...

Planter

Win-win for både landmand Peter Stephansen og...

1.321 views 5. september 2019

Tag i denne video med til Lemvig og mød Peter Stephansen, som afgiver 5 ha til Strande Enge...